Europeiske ledere ignorerer folkets vilje

Europa vil ikke ha mer muslimsk innvandring

Som dere selv kan lese hvis dere går inn her, har europeiske borgere gjennomskuet venstresidens insistering på at islam er kompatibelt med vestlige verdier. Et snitt på 55% på tvers av Europa er i mot ytterligere muslimsk innvandring. Opposisjonen er sterk i land både med og uten en stor muslimsk befolkning. Selv venstrevridde CNBC i USA skriver dette.  

Det nytter ikke lenger å fornekte det åpenbare. Vesten er en liberal kultur. Islam er den minst liberale religion av dem alle. Altfor mange muslimer vil gjøre homofili straffbart, de tror seg ha rett til å mene noe om hvordan kvinner bør kle seg og ikke minst, Koranen har forrang fremfor alt. Hvis det står i Koranen, uansett hvor lite fornuftig det låter, vil muslimer omfavne det. Kanskje ikke alle. Men svært mange. 

Det er den ukritiske aksepten av alt som står i skriften som gjør islam så farlig. Det gjør det vanskelig for en from muslim å tenke fornuftig, uten å kompromisse med sin religion. 

Kristendommen er ingenting i forhold. Vår offensive, norske religionskritikk har gjennom mange år forvandlet kristendommen til en åpen, tolerant og moderne religion. Det finnes åpenbart råtne epler også her, men det lar seg ikke sammenligne med islam.

Klikk her og dere kan selv se hva undersøkelsene sier om holdninger blant muslimer i Storbritannia. Dette er ikke holdninger som støttes av en majoritet av norske kristne, tør jeg påstå. Det er i hvertfall ikke holdninger som dominerer blant folk flest her i landet. Europeere flest ser dette. Vi opplever det. Ting som tidligere kun skjedde unntaksvis og avgrenset til et hjørne av kontinentet er nå hverdagskost over hele Vest-Europa. Moralpoliti, overgrep i offentligheten og, verst av alt, terror er noe hele Europa har måttet venne seg til de siste årene. 

Beskjeden fra det europeiske folk er krystallklar. Vi vil ikke ha islam. Islam er kreft. Vi vil ikke ha mer muslimsk innvandring. Så, politikere, hvorfor hører dere ikke på folket? Dere er avhengige av oss. Dere er ingenting uten oss. Og dere skal gjøre som vi vil. Merk mine ord, hvis ikke dette tar slutt kommer det til å bli bråk. Selv vil jeg heller dø enn å oppleve et Norge med muslimsk flertall. 

Norsk kultur er ikke bra nok for multikulturalistene

Mine meningsmotstandere, multikultifanatikerne, baserer sine standpunkter på et verdensbilde som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. En ideell verden, uten urett, uten grenser og uten ulike grupperinger og kulturforskjeller. Det er også derfor deres politikk får så alvorlige konsekvenser, på tvers av den vestlige verden. Fordi politikken er laget for en verden som ikke finnes.

Det handler hele tiden om hvilket ansvar vi har for resten av verden, hvor heldige vi er som er født i Vesten og at vi derfor må dele alt med resten av verden og være en oppsamlingsplass for alle svakerestilte fra andre land, uansett hvor dårlige forutsetninger de har for å bli produktive borgere i våre land. 

For det første, denne delingen er ikke gjensidig og universell for hele verden. Det hadde ikke vært fullt så provoserende at Vesten ble litt mer som resten om resten hadde blitt litt mer som Vesten. Men det er jo ikke det som skjer. Vesten blir mer som Afrika og Midtøsten, mens resten av verden fortsetter stort sett som før. Unntak finnes sikkert, men generelt sett er det slik det ser ut. Multikulturalismen er i hovedsak et vestlig fenomen. 

Det er en ting en skal ha klart for seg når europeiske ledere snakker om mangfold. Europa er mangfoldig og har vært det i århundrer. Mangfold betyr i dag færre hvite. Det betyr mindre vestlig kultur. Det betyr at vår kultur og vår herkomst ikke er bra nok i seg selv. At vi trenger å piffes opp.

I Sverige går de så langt som å hevde at det ikke finnes noen svensk kultur i det hele tatt. Alt har kommet utenfra. Tidligere leder for Socialdemokraterna og statsministerkandidat (!!!) Mona Sahlin sa i 2001 dette, på spørsmål om hun kjente seg svensk:
"Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana 'töntiga' saker." 

Dette er absolutt ikke et uvanlig perspektiv om man lytter til svenske debatter. Man vegrer seg ikke bare for å definere svensker utifra etnisitet, men altså også hva svensk kultur og verdier er. Med den slags holdninger bør det ikke overraske noen at det går som det går i vårt en gang så kjære naboland. 
Sverige er som alle andre vestlige nasjoner på steroider (eller østrogenpreparat, det er jo tross alt kvinnene som heier frem utviklingen). 

 

Det som har skjedd de siste tiårene er at vestlige nasjoner har glemt at også de er en gruppe, et felleskap, en kultur. Vi ser det som selvsagt at ikke-vestlige kulturer skal få ivaretas og vi anerkjenner deres etnisitet. Men når det kommer til oss stiller vi spørsmål ved om vi i det hele tatt er noe for oss selv. 

Jeg skulle ønske multikulturalister i Norge kunne skjønne to ting. 
Det ene er at nordmenn finnes. Vi er en gruppe, vi har en felles kulturarv og vi har noen felles interesser. Våre forfedre- og mødre kjempet for at vi skulle ha dette landet som vårt hjem og få bestemme selv. Vi finnes og vi fortjener ikke å få vår identitet visket ut, bare fordi vi er hvite og rike. 
Det andre er at verden er urettferdig og vil alltid være det, uansett hva vi foretar oss i Norge. Vi lever i en verden der nasjonalstaten fortsatt er den dominerende politiske enhet og folk har ulike forutsetninger, basert på hvilket land de er født i. Det får ikke vestlige land gjort noe med. Vi kan hjelpe det vi kan når mennesker er på flukt, i nærområdene selvsagt, der vi kan hjelpe de mange. 
Men vi kan ikke åpne Europa for alle som trenger hjelp. Hvis vi gir Norge bort til resten av verden, vil vi bli fortært med landet vårt. Vi har ikke et ekstra hjem. Vi har kun et Norge, et Europa. Og vi må ta vare på det.

 

Norge er ikke bare vårt og kan ikke gis bort


Som konservativ ser jeg på samfunnet som en kontrakt. En kontrakt mellom tidligere, nålevende og fremtidige generasjoner. Norge er til på grunn av alle nordmenn, døde og levende, som har bygget dette landet. Vi som lever nå eier ikke vårt land alene. Vi har ingen rett til å forsake eller gi bort det vi har arvet, som rettmessig tilhører våre barn. 

Samfunnet vårt er et økosystem. Et skjørt økosystem, som vi ikke kan ta for gitt. Norge har ikke bare blitt det vi er av ren tilfeldighet. Alt henger sammen.
Det at vi lever i en såpass velfungerende, rik og rettferdig stat er en konsekvens av Norges demografi, folket og dets kultur. Et land er folket som bor i det. Norge er et godt land å være kvinne i, fordi folk flest syns at man skal ha like muligheter, uansett kjønn. Det er greit å være homo her, fordi folk flest har lært at man som i Kardemommeloven skal la folk utfolde seg slik de vil, så lenge de ikke skader andre. Vi kan være sterkt uenige med noen, men vi vil alltid forsvare den andres rett til å uttrykke seg. Det at så mange av oss tror på disse tingene gjør det mulig for et så fantastisk land som Norge og eksistere. 

Massiv innvandring fra underutviklede, sterkt religiøse land er i ferd med å endre landet vårt dramatisk. Det er vanskelig å forestille seg hvordan et slikt samfunn kommer til å se ut, men bør vi virkelig prøve å finne det ut? Masseinnvandringen av asylsøkere til Europa som har pågått de siste par tiårene er uten sidestykke i historien. Aldri før har så mange mennesker fra helt andre kanter av planeten kommet til Europa. Jeg mener som sagt at et land er folket som bor i det. Så om Europa fortsetter med denne selvdestruktive politikken, vil vårt kontinent bli stadig likere de landene migrantene kommer fra.

Man må gjerne tro at mangfold er vår styrke. Men det skal ikke mye logisk tenking til før man forstår at Norge ikke er trygt og stabilt på grunn av kulturelt mangfold. For den nordiske velferdsstatens suksess hviler på homogenitet. Velferdsstaten er avhengig av at borgerne stoler på hverandre, ser på hverandre som likemenn og har et felles verdigrunnlag. Den svenske sosialdemokraten Tage Erlander sa i forbindelse med Borgerrettsbevegelsen i USA dette i 1965:
"Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden." 

Hva skjedde med de gode, gamle sosialdemokratene som faktisk satte folkets velferd først på agendaen?

Det stemmer at like barn leker best. Det handler selvsagt ikke om hudfarge, en person med mørk hud kan fint være en god nordmann. Det har aldri handlet om noe så bagatellmessig som utseende. Det handler om kultur og mest av alt, om grunnleggende verdier. For det er ikke en tilfeldighet at land som vi nå tar i mot migranter fra stort sett figurerer i bunn i internasjonale rangeringer av likestilling. Det er ikke en tilfeldighet at du i mange muslimske land kan bli straffet for å tegne en simpel tegning. Det er nemlig sånn at ikke alle rundt omkring i verden syns at jenter bør ha den friheten til å gjøre noe annet enn det de snevre kjønnsrollene tillater. All verdens folk er ikke nødvendigvis enig med oss i Vesten om at ytringsfriheten er hellig. Det er slett ikke alle som er enig i at lover skal være basert på kritisk tenking og fornuft. Og disse mennene endrer ikke hele sin virkelighetsoppfatning etter noen dagers kurs i likestilling i regi av norske feminister. 


Jeg har blitt kalt hjerterå i løpet av de siste dagene. De som sier det hevder at jeg er egoistisk og kaldhjertet, jeg som ikke vil hjelpe flyktninger. Det er selvsagt bare vås. Ja, jeg mener at norske politikere først og fremst er ansvarlige overfor norske borgere. Men det er da klart vi kan hjelpe flyktninger. 
Og hva er det de 65 millioner menneskene på flukt trenger? De trenger mat, sanitære forhold, skolegang til barna sine, et tak over hodet, medisiner og annen helsehjelp. De trenger strengt tatt ikke å komme hit i det hele tatt og vi får hjulpet mangle flere enn vi får av å ta i mot asylsøkere vi ikke vet hvor kommer fra. Det koster 10 ganger mindre å hjelpe i nærområdene. Hva bunner egentlig denne fikseringen med at flyktninger må komme til Norge i egentlig? 

I år er det valg og denne gangen må vi få denne saken avgjort en gang for alle. Ingen politikkområder er mer prekære enn dette, nettopp fordi den norske modellen ikke vil overleve i et multikulturelt Norge. Hvis din prioritering ved valget er bevaring av det norske velferdsstaten bør du uansett stemme på det partiet som fører den mest restriktive asylpolitikken. Sylvi Listhaug og andre klarsynte politikere er rede til å gjøre mer for å redde vår samfunnsmodell, men de er avhengige av din støtte. Vårt mål må være at etter valget i september er det klinkende klart for alle at det ikke blir flere hodeløse asyleksperiment. Den multikulturelle ballen skal legges død, en gang for alle. 

Svar på kommentar
Fikk denne kommentaren på innlegget mitt om hvordan ikke-vestlig innvandring skader Norge. Her er mitt svar.

 

Den norske stat bruker i snitt 4,1 millioner kroner per ikke-vestlige innvandrer, i følge SSB i 2013. Det skyldes blant annet at kun om lag 40 % av alle innvandrere fra Afrika og ca 50 % av innvandrere fra Asia er sysselsatt, stadig i følge SSB. Så det er ingen tvil om at dette er en svært kostbar affære. Myten om at innvandringen fra ikke-vestlige land kunne lønne seg ble altså avkreftet i 2013. 

Jeg vet ikke om du har hørt om Lafferkurven? Det er en økonomisk teori som illustrerer hvordan stater som øker skattene før eller siden vil kommet til et nivå på skattesatsene, et optimum, som er den skattesatsen som gir den optimale skatteinngangen for samfunnet vårt. Denne satsen varierer mellom land og med tid og det er også uenigheter om hvor høy den er. Men det finnes, fordi det er åpenbart at om skattesatsen lå på 100 %, ville skatteinntektene ikke være høye som de kunne ha vært om nivået var lavere. Staten tar jo alle pengene du tjener, så insentivet til å jobbe synker. Jo visst, staten sørger kanskje for at du har det du trenger, men du har jo ingen økonomisk frihet og er prisgitt byråkrater. Det er derfor kommunisme ikke fungerer. Dette er ganske basic økonomi som du selv kan Google og finne ut alt om

Når det kommer til holdninger blant mange av våre nye "landsmenn" har Pew Research gjort noen ganske urovekkende funn i holdninger og verdisyn blant muslimer. 51% av britiske muslimer vil forby homofili. Selv i Indonesia, som ofte fremholdes som et eksempel på en liberalt eller sekulært muslimsk land, vil hele 72% av muslimene implementere Sharialover. Lover basert på religion, som bryter fundamentalt med det vestlige prinsippet om at lov er basert på fornuft og kritisk tenkning, fremfor religiøse (fiktive) dogmer. Alt dette kan du selv Google og se selv.

Muslimer mener også mye om hvordan kvinner bør kle seg, Klikker du her får du se en illustrasjon fra Pew Research som forteller litt om hva muslimer ser som passende påkledning for kvinner. Det er et sørgelig syn. Når det kommer mange mennesker fra disse landene, hvor kvinner ofte holdes skjult og/eller adskilt fra menn, så byr det på utfordringer for frie norske kvinner. Ikke sant?

Mine resonnement er basert på noen grunnleggende fakta om ikke-vestlig innvandring som tydelig viser at dette er svært kostbart og kan få store økonomiske og sosiale konsekvenser, i tillegg til det åpenbare fakta at nordmenn som gruppe risikerer å bli en minoritet i sitt eget land. Det er et fundamentalt spørsmål vi alle må ta stilling til når vi gjør oss opp en mening om dette. Vil vi bli en minoritet i eget land? Det vil folk flest slett ikke. Det sier jeg uten å kunne bevise det, men jeg er helt sikker på at et flertall er enig med meg, selv om de kanskje ikke sier det. 

Eller hva sier dere? 

 

 

Hijab fremmedgjør og dehumaniserer kvinnen


Jeg er så klart i mot maskering av ansikt i offentligheten og vil gjerne forby 
ansiktsslør. Å forby hijab derimot vil være unødvendig konfronterende, dessuten syns jeg i utgangspunktet at staten skal holde seg unna folks garderobeskap. Likevel misliker jeg også hijab sterkt. 

Tildekning av hår og ansikt er forbeholdt kvinner. Allerede der bryter praksisen med likestilling. Mange ganger hører vi muslimer hevde at det er for å beskytte kvinner, for å ikke friste menn. De samme hevder gjerne også at det er vestlige kvinner som er undertrykket og seksualisert, at vi er våre menns seksuelle objekter, fordi vi er så lettkledde i reklamer. En sommerkledd kvinne er alltid et objekt. Men hva men den lettkledde mannen? Jeg kan si at jeg har hatt "syndige tanker" når jeg har sett attraktive menn på stranden, kun iført badebukser. Norske kvinner kler seg generelt ikke mye lettere enn norske menn. Den nakne mannekroppen brukes også i reklame. Likevel hører man aldri fra religiøst hold at menn må kle på seg. Dekke sin pryd for å ikke friste kvinnen. Det skjer ikke. Hvorfor det? Fra mitt ståsted ser det ut som at menn i religionens øyne er mennesker, med sine tillatte, naturlige lyster. Religionen tar utgangspunkt i ham, ser verden gjennom hans øyne. Kvinnen derimot er er objekt for mannens lyst og begjær. Hun må derfor skjules, for å ikke distrahere mannen. Jo visst skal hun også i følge Koranen senke sitt blikk. Men det er kun kvinnen som skal dekke sin kropp. Mannens kropp er åpenbart ikke like seksuell som en kvinnes kropp i følge Koranen. Denne avnormaliseringen av kvinnekroppen er en viktig del av en ond sirkel av trakassering, moralisme og overgrep fremst rettet mot kvinner. 

Tildekning av kvinnen og kjønnssegregering gjør kvinnen til noe mer ukjent, mytisk og opphissende for mannen. Når du aldri har sett noen annen kvinne enn din kjødelige mor uten slør, er det klart du vil reagere på en eller annen måte når du ser en kvinnes med løst hår på gaten. Vi har sett lignende også her i Vesten. Tidligere på 1900-tallet var det å ha bare armer sett på som pornografisk. I dag tenker de fleste norske menn ikke noe videre over at også norske kvinner kan kose seg på sommeren, gå i shorts og bade. Akkurat som menn. Vi har normalisert kvinnekroppen. Mine norske brødre, vokst opp med norske, frie mødre klarer fint å styre sine lyster selv om de ser en kvinne sole seg i bikini. De er vant til det. På samme måte som jeg kan holde min egen oppførsel i sjakk når jeg ser en pen mann.

Til de muslimene som mener at vestlige kvinner objektiviteres vil jeg si; Ja, det stemmer nok. Men vi gjør i alle fall ikke forskjell. Våre menn seksualiseres også. Det er muligens ikke ideelt, men det er mye bedre og mer likestilt enn å mene at det kun er kvinner som er seksuelle objekter. Vi trenger ikke å dekke til kroppene våre, hverken kvinner eller menn, for å beskyttes fra hverandres blikk. Fordi man skal vite at selv om man ser noen man liker, gir det en ingen rett til å agere uten respekt for vedkommendes vilje og menneskeverd. Kvinne eller mann. I Norge har vi begynt å legge dehumaniseringen av kvinnekroppen bak oss nå. Og det er deilig å kunne slippe å ha på seg en masse klær midt på sommeren. Jeg stortrives i solen og har like mye rett til å la solen kysse min hud som en hvilken som helst mann. 

Vi må hindre en utvikling der flere og flere kvinner i Norge bruker hijab, der kvinner, både muslimske eller ikke-muslimske, etterhvert føler seg presset til å dekke seg. Vi vet at barn og unge har et sterkt ønske om å passe inn. Det kan bli svært problematisk når stadig flere hijaber dukker opp i norske klasserom. Igjen er konklusjonen, vi må stanse massemigrasjonen og kreve assimilering. Det må bli slutt på den grenseløse toleransen og selvoppofrelsen. 

Stå i mot kvinneundertrykkelse, stå i mot islam og multikultifanatikerne.Jeg og min venn Christian bryr oss ikke så mye om hva andre mener om vår bekledning.

Ha en fantastisk helg, alle sammen.

Muslimer, slutt å sippe. Det er ikke synd på dere.

Jeg er ateist og ser ingen behov for religion, som for meg har like mye nytteverdi som eventyr eller annen skjønnlitteratur. Samtidig er jeg fullstendig klar over at jeg, som alle andre nordmenn, har en tydelig kristen kulturarv, selv om få av oss faktisk er personlig kristne. Det er noe vi bør ta vare på. Kristendommen har blitt nødt til å tilpasse seg vårt moderne samfunn. Med ytringsfrihet kom religionskritikk. Kirken ble utfordret og tvunget til liberalisering. Dermed er kristendommen slik vi kjenner den i Norge i dag, nærmest harmløs og av og til nesten litt koselig, selv for en ateist som meg. 

Da er det noe annet med islam. Ingen religion følges så bokstavelig som islam.  
Et stadig sterkere islam i Europa er den fremste trusselen for europeiske kvinner. Kom ikke til meg og snakk om islamofobi. Ikke skjem deg ut. Ordet fobi indikerer at det er noe irrasjonelt over min frykt. Hvordan kan det være irrasjonelt å frykte en ideologi som sier at kvinners ord er verdt halvparten av en manns? Hvordan kan det være irrasjonelt å frykte islam, når vi kan se rett fremfor oss hva som går igjen der islam dominerer? En norsk kvinne ble arrestert da hun meldte fra om voldtekt i Dubai. I Indonesia, som ofte dras frem av venstresiden som en liberal, muslimsk stat, ble en homofil mann pisket for noen uker siden. Vestlige feminister snakker gjerne om at vi lever i en voldtektskultur, selv om voldtektsmenn er avskydd her til lands og straffes om ugjerningen bevises. Jeg har derimot ennå til gode å høre de samme feministene snakke om den faktiske voldtektskulturen, som finnes i islam. 
For hvilken religion sier at en voldtatt kvinne må ha 4 mannlige vitner for å få gjerningspersonen dømt? I hvilken religion hadde den fremste profeten, det flotteste eksempelet til etterfølgelse for alle troende, sex med sin 9 år gamle kone? Hvilken religion hevder i stor utstrekning at kvinner (men ikke menn) må kle seg på en spesiell måte for å ikke distrahere det motsatte kjønn? Svaret er islam, islam og islam. Islam er grobunnen for reell voldtektskultur og ledende feminister bruker tiden sin på å fabrikere løgner og overdrivelser om kvinner stilling i Vesten. 

Kvinner er faktisk likestilte i Vesten. Feminister kan protestere på det, men det er ingenting i vårt samfunn menn kan gjøre, som kvinner ikke har mulighet til. Det er faktisk det likestilling er, like muligheter. I blant møter man på menn som diskriminerer kvinner eller utøver vold. Men sånn er det når vi er et samfunn bestående av individer som har fordommer, tankesett og anskuelser uavhengig av hverandre. Du vil også møte kvinner som behandler menn (eller kvinner) dårlig. Å snakke om systematisk eller institisjonalisert, patriarkalsk diskriminering av kvinner i Vesten er bare pinlig. I den islamske verden er det derimot helt på sin plass. Der mangler man selve fundamentet for likestilling, nemlig likhet for loven. Da snakker vi institusjonalisert diskriminering. 

Islamofobi finnes ikke. Det er et ord konstruert for å stilne kritikk av islam og stemple skepsis som noe på linje med homofobi eller kvinnehat. For å skremme folk fra å snakke ut og være til bry for venstresidens massemigrasjonsprosjekt. Muhammad var en brutal krigshisser og en  degenerert polyamorøs og pedofil voldtektsmann og muslimer kan ikke nevne ham uten å være nødt til å si "fred være med ham". Og vi kan ikke stille spørsmål ved det. Og attpåtil må vi venne oss til at folk i våre vestlige demokratier kan bli myrdet for noe så banalt som å ha tegnet en tegning. Vi må helt plutselig adlyde islams blasfemilover. Sier du i mot, vil de klistre merkelappen "islamofob" på deg. 
Men, islamofobi finnes som sagt ikke. Hvor rart hadde ikke vært om de som kritiserte kristendommen ble stemplet som kristenfobiske? Det er kun islam som får holde på sånn. 

Det er på tide å innse at selv om alle mennesker er like mye verdt, er ikke alle kulturer likeverdige. Æreskulturen i islam er underlegen vår moderne, vestlige kultur. Det er jo en grunn til at folk flykter fra muslimske land til Vesten, ikke sant? Våre samfunn er langt rikere, mer stabile og tryggere. På grunn av vår kultur. 
Vi må stoppe massemigrasjonen og gjøre det klart at islamske verdier ikke har noen plass i den vestlige kulturkrets. Vi har ikke en plikt til å bli flerkulturelle, vi har rett til å hevde vår nasjonale identitet. Vi må kreve å få ta vare på vår kultur og våre verdier fra Opplysningstiden. Masseinnvandring fra Afrika og Midtøsten kommer utvilsomt til å gjøre vårt samfunn mer som Afrika og Midtøsten. Vi må si nei til den radikale demografiske endringen av Europa og ja til konsensus og verdimessig homogenitet. Kun da kan vi trygge velferdssamfunnet og nasjonen for fremtiden. 

Og muslimer, slutt å sippe. Det er ikke synd på dere.


 

Norske kvinner skjønner ikke sitt eget beste

Ja, selvfølgelig vet jeg at ikke alle er like. Noen kvinner er sånn og andre er slik. Men det er ingen tvil om at de sosialistiske partiene, med deres multikulturalistiske agenda, ikke hadde hatt i nærheten av den oppslutningen de har, om ikke det var for kvinner. 

Det er først og fremst kvinner som ivrer for å slippe inn unge, mannlige asylsøkere fra kulturer der voldtekt er greit. Noen av disse kvinnene snakker også gjerne om hvor jævlige hvite menn er og hvor mye privilegier de har. Kvinner bruker liksomstatistikk for å hevde seg i diskusjoner og hevder f.eks at kvinner får lavere lønn enn menn for samme arbeid, hvilket er en løgn og en myte. En myte som det ikke krever så mye arbeid å avkrefte.

Kvinner sipper og klager over påstått undertrykkelse fra hvite menn, mens i neste øyeblikk, når den faktiske undertrykkelsen vi har importert viser seg, blir de enten helt stille eller prøver å unnskylde mennene det gjelder. Igjen, jeg vet at det finnes kvinner der ute med logisk sans og fornuften i behold. Jeg vet at det også finnes slemme norske menn. Menn som slår og voldtar. Det er likevel en vesentlig forskjell på norske menn og ikke-vestlige menn. Norske menn utøver sin undertrykkelse i det skjulte. Det norske etablissementet og folk flest har ingen sympati med menn som undertrykker kvinner. Slik er det ikke i æreskulturer fra Midtøsten og Afrika. Der sanksjoneres undertrykkelse av kvinner, sosial kontroll og overgrep, av et helt miljø. Derfor er ikke-vestlig innvandring så farlig for norske kvinner. Likevel er det norske kvinner som ønsker de velkommen i størst grad. Jeg klarer ikke å begripe det. De skjønner ikke sitt eget beste.

Det finnes ingen systematisk undertrykkelse av norske kvinner. Kvinner og menn er like for loven. Det er ingenting norske menn kan gjøre, som norske kvinner ikke kan. Vi har lik lønn for likt arbeid, menn tjener mer fordi de jobber mer. I stedet for å ta ansvar for sine egne dumme valg, legger feministene skylden på menn for sine problemer. 

I muslimske land, kan ikke en kvinne forvente å få like mye i arv som sin bror en gang. Hun kan i mange tilfeller forvente at det blir lagt halvparten så mye vekt på det hun sier, som det en mann sier, i en rettssal. Hun er en halv mann. Menn kan ha flere koner. Kvinner kan ikke ha flere menn. Og slik fortsetter det. Uten at vestlige feminister kritiserer det.

Ingen kvinner er så retarderte som svenske kvinner. De ultimate femimistiske multikulturalistene. De såkalte antirasistene som holder døren vid åpen for horder av menn fra partriarkale kulturer som ikke jobber eller har noe å bidra med. Når kvinnene oppdager at disse mennene voldtar kvinner i full offentlighet på festivaler, velger de å lage mannefrie festivaler, i stedet for å engasjere seg for å stenge grensene for disse mannlige lykkejegerne som ikke respekterer dem.

Det finnes også noen retards blant norske menn. Kristoffer Joner er et godt eksempel. Men mange menn har god logisk sans. De forstår at det ikke er økonomisk bærekraftig å slippe inn en masse mennesker vi ikke har jobber til. De forstår at det ikke vil bli særlig hyggelig for norske kvinner når gatene blir fulle av menn som ser på oss som horer.

Derfor er det viktig at norske menn stemmer i år, og stemmer på FrP, eller til nød Høyre. Og kvinner, med mindre dere er enige med meg, la gjerne være å stemme og overlat valget til oss andre med fornuften i behold. Dere forstår ikke deres eget beste. 

Ha en fortreffelig dag! 

 

Ikke-vestlig innvandring er en kreftsvulst på det norske samfunnet

Hvorfor må europeere, og bare vi europeere, finne seg i å bli en minoritet i sitt eget land? Om 50 år vil Japan, fortsatt være Japan, Kina vil være Kina og Afrika vil ha vokst veldig, men det vil ikke være noen enorm innvandring hit heller. Men Europa, og resterende vestlige nasjoner, vil vi bli avspist med et fragmentert og kulturelt splittet samfunn. Og ingen har bedt om det. I Storbritannia er hvite briter nå i mindretall i sin egen hovedstad. Det er bare begynnelsen på hva som kan skje dersom ikke vi avskaffer asylretten, kontrollerer og beskytter våre grenser og prioriterer våre borgeres sikkerhet, trygghet og velferd først.

Hvordan vil vi ha det når nordmenn er blitt en minoritet i Norge? Ikke-vestlige innvandrere jobber mye mindre enn andre. Ingen bør være i tvil om at om det fortsetter å komme tusenvis av asylsøkere hvert år til Norge, vil vi før eller siden måtte kutte i velferdstjenestene. Eller øke skattene. Men vi kan ikke øke skattene for mye, fordi man kommer til et punkt hvor skattene er så høye at de gir lavere skatteinntekter for staten. Vi må betale for det, og vi betaler med levestandarden vår. Multikultur betyr en fattigere fremtid for oss nordmenn.

Jeg er ikke i mot innvandring, så lenge den er produktiv. Innvandrere til Norge bør ha jobb klart før de kommer og kvalifisere seg inn i velferdssamfunnet etterhvert som de betaler skatt. Vi kan ikke ha det sånn lenger at vi tar inn innvandrere som ikke har noe kompetanse å bidra med her, som må gå på trygd, bare fordi vi syns synd på dem. Det vil velte hele den norske modellen og er en mye større trussel for alles velferd enn Høyres miniskule skattekutt.

Vi snakker om terror, skam og ære, nikab og kjønnsapartheid. Mange mennesker fra æreskulturer forakter oss og anser oss for å være dekadente horer. 51 % av britiske muslimer vil forby homofili i følge Pew Research. Hvordan kommer det til å bli å være homo i et samfunn med stadig flere med slike meninger? Multikulturens Norge, blir et mindre tolerant Norge.

Selv har jeg merket at stadig flere menn kommenterer klærne jeg går med og spør meg om faren min syns det er OK at jeg som kvinne er ute i Oslos gater etter mørkets frembrudd. Små somaliske gutter som tafser på rumpa di og kaller deg hore. Det er vel ingen som egentlig tror på feministenes hardnakkede påstander om at dette gjelder alle menn? Jeg har aldri opplevd lignende fra fremmede nordmenn. Man må være bra dum om man tror at norske menn har et like forkastelig kvinnesyn som afghanere. Hvordan kunne Norge ellers bli er av verdens mest likestilte land, hvis ikke en stor andel av våre menn var med på det? 

Det flerkulturelle, mangfoldige Norge noen av politikerne snakker om, finnes ikke. Vi kommer ikke til å leve sammen i et fargerikt felleskap. Til det er de kulturelle konfliktene er for store og å kompromisse på våre mest sentrale verdier er helt uaktuelt. 

Hva er i det hele tatt poenget med nasjonalstaten hvis ikke våre politikere prioriterer vår sikkerhet og stabilitet fremfor å være verdens sosialkontor? 
Hvis internasjonale konvensjoner hindrer oss fra å føre en vettig og produktiv politikk, er det konvensjonene som skal ofres. Ikke tryggheten eller velferden til det norske folk.

Vi vil ikke ha er flerkulturelt Norge. Vi vil ikke ha et fargerikt fellesskap. Vi vil ikke bli en minoritet i vårt eget land. Vi vil ikke bli fremmede i vårt eget hjem. Vårt land ble fritt en gang i tiden fordi vi nordmenn ville ha vårt eget land, bestemme selv og ha kontroll på vår egen skjebne. Nå kontrollerer vi ikke lenger vår nasjons fremtid. Vi gjennomgår en dramatisk endring av vårt lands demografi, uten en vettig grunn, uten å ha blitt spurt. Jeg sier nei. Tiden er overmoden for protest. Derfor laget jeg denne bloggen. Jeg håper at alle som er opptatt av en restriktiv innvandringspolitikk forenes, vi trenger alle mann dersom vi skal vise politikerne at vi mener alvor. 

Hvor mange av flyktningene under andre verdenskrig var det som kom til et trygt land og sa "jeg liker ikke systemet her, jeg må dra til et annet land langt borte hvor jeg vil få mer ting". Flyktningene sluttet og være flyktninger idet de forlot trygge land til fordel for land som ligger langt vekk, både geografisk og kulturelt. Alle ser hva som foregår. Vår velferdsmodell er svært attraktiv for unge afrikanere uten jobb. Men vi har ikke arbeid til dem. Vi har ikke råd til å ta vare på så mange mennesker over statsbudsjettet. 

Det er en myte at Europa trenger innvandrere for å demme opp for demografien. Flere mennesker gir større økonomi, fordi vi totalt sett forbruker mer, men vår levestandard går ned når nykommerne produserer mindre enn den opprinnelige befolkningen. Men det er vel akkurat det dere asylforkjempere vil, at vi, fæle, hvite nordmenn som ikke fortjener rikdommen vår skal få det verre, som straff for vår hvithet.
Hvis vi ikke har nok sykepleiere i Norge vil det jo være mye smartere å ansette utenlandske sykepleiere enn å ta inn unge mannlige asylsøkere og bare håpe at de ønsker å jobbe som sykepleiere eller et eller annet vi trenger. Eller? 

Og til dere multikulturalister, feminister, venstrevridde, white guilt infiserte gærninger. Jeg ber ikke om unnskyldning for mine meninger, jeg driter i hvor rasistisk dere syns jeg er. Det er dere som er ekstreme. Så fuck off.

Ny blogg!

Velkommen til blogg.no! :)

Dette er det aller første innlegget i din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er ny som blogger eller har blogget før.

Trenger du litt starthjelp finner du våre hjelpesider her: http://faq.blogg.no/, og vår engasjerte supportavdeling er tilgjengelig (nesten) 24/7.

Bloggen
Ønsker du å gjøre den nye bloggen din litt mer personlig anbefaler vi at du fyller ut profilinfo, og velger et design som passer til deg. Vil du bare komme i gang med bloggingen kan du starte et nytt innlegg.

Hashtags
Blogg.no bruker hashtags for å samle innlegg som handler om samme tema. Hashtags gjør det lettere å finne innlegg om akkurat det temaet du søker. Du kan lese mer om hashtags her: http://hashtags.blogg.no/

Andre nyttige sider
Infobloggen: http://info.blogg.no/
Vårt regelverk: http://faq.blogg.no/infosider/retningslinjer.html
Vilkår for bruk (ToS) og integritetspolicy: http://faq.blogg.no/?side=omoss

Nå som du har lest dette innlegget kan du redigere det eller slette det. Vær dog oppmerksom på at det alltid må være minst ett innlegg i bloggen for at den skal fungere - det er for eksempel ikke mulig å redigere designet uten at det finnes innlegg i bloggen.

Når du skal logge inn neste gang kan du gjøre det fra vår forside på http://blogg.no/.

 

Vi håper du vil trives hos oss!

hilsen teamet bak
blogg.no

 

blogg.no | logg inn | hjelp | regelverk | vilkår | om oss | kontakt oss | infobloggen

 

Les mer i arkivet » Juli 2017 » Februar 2017
hits